گروه: عکس
تاریخ: ۰:۰۳ :: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
در آستانه نوروز

هر سال بهار بهانه اي‌ست براي بودن و ادامه دادن ،همچون ديگر بهانه هاي كوچك زندگي كه هر روز به دنبال آنها مي گرديم.
خيابان‌هاي شلوغ و پر صدا، ترافيك و راه رفتن هاي تند براي رسيدن و عجله براي ديدن بهار. صداي دست فروشان كمي خوشحال براي داشتن آرامش اين شبهايشان،گل‌هاي شب بو، قرمزي ماهي‌هاي عيد، همه و همه در تدارك سالي نو و اميد و انتظار براي روزهايي كه منتظرش هستيم.

خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر خرید شب عید در خیابان های ولیعصر

پاسخی بگذارید