گروه: عکس
تاریخ: ۰:۰۴ :: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
شب چهارشنبه سوری با ماموران آتش نشانی

ماموران آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در شب آخرین چهارشنبه سال مورخ بیست و دوم اسفند ماه ۱۳۹۶ در آماده باش کامل قرار داشتند.

شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی شب چهارشنبه سوری با مامورین آتش نشانی

پاسخی بگذارید