گروه: اجتماعی
تاریخ: ۲۱:۱۸ :: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۷۴ چشم سیبل چهارشنبه آخرسال

براساس مشاهدات از بیمارستان فارابی به عنوان بزرگترین و مهمترین بیمارستانهای چشمی ایران، گزارش می‌شود که تعداد آسیب‌های چشمی ارجاع داده شده بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال قابل توجه است.

پاسخی بگذارید