گروه: عکس
تاریخ: ۱۳:۲۰ :: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
نشست خبری سخنگوی دولت – ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

آخرین نشست خبری سال ۹۶ سخنگوی دولت با اصحاب رسانه صبح امروز در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد

نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396 نشست خبری سخنگوی دولت - 22 اسفند 1396

پاسخی بگذارید