گروه: عکس
تاریخ: ۲۲:۴۲ :: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى

مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى عصر روز دوشنبه بیست و یکم اسفند ماه با حضور شهردار تهران،رئیس و اعضای شورای شهر تهران و اعضای خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی در برج میلاد برگزار شد
مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى مراسم رونمايى از تنديس آيت الله هاشمى رفسنجانى

پاسخی بگذارید